3400

Jokowiç Tel-Awiwdäki turnirde ýeňiş gazandy

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç Tel-Awiwde geçen, baýrak gaznasy 950 müň dollar töweregi bolan ATR 250 kategoriýaly tennis turniriniň finalynda horwatiýaly Marin Çiliçi ýeňdi. Duşuşyk turnirde birinji belgide...

4211

Türkmenistanda Ysraýylyň täze ilçisi işe başlady

28-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi Bet-Iden Kaýt bilen duşuşygy geçirildi. Diplomat özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy...

7646

Ysraýyl çölünde Marsdaky durmuş synag ediler

Ysraýylyň Negew çölünde Marsdaky durmuşy we işi simulirlemek boýunça halkara synag başlandy. Oňa Ysraýyldan, Awstriýadan, Germaniýadan, Ispaniýadan, Niderlandlardan we Portugaliýadan alty kosmonawt gatnaşýar. Bu...

19238

Dünýäde ilkinji emeli et fabrigi işe başlady

Ysraýylyň «Future Meat Technologies» kompaniýasy ahyrsoňy emeli et öndürýän zawod açdy. Kärhana dünýäde şeýle kärhanalaryň ilkinjisi boldy. Ol her gün 500 kg çenli "towuk", "doňuz" we "guzy" etini öndürer diýip...

6628

Ysraýylda haýwan derilerini satmak gadagan edilýär

Ysraýyl Döwleti tebigy deriden taýýarlanan egin-eşikleriň satuwyna gadagan etmeleri girizýär. 1976-njy ýylda kabul edilen Haýwanlary goramak hakyndaky teklibe üýtgeşmeleri girizýän resminama ýurduň ekologiýa we...

  • «
  • »