29833

Mary welaýatynda täze awtobuslaryň gatnawlary ýola goýuldy

Mary şäheriniň içinde we Mary welaýatynyň dolandyryş merkeziniň ýakynynda ýerleşýän ilatly nokatlarda hem-de etrap merkezleri bilen birleşdirýän onlarça täze ugurlarda Ýaponiýada öndürilen häzirki zaman «HIACE»...