12671

Eýranyň Prezidenti Raisi 29-njy iýunda Türkmenistana geler

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi 29-njy iýunda ýokary derejeli wekiliýete ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen geler. Raisi Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşar diýip,...

15657

29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammiti geçiriler

Aşgabatda 29-njy iýunda Altynjy Hazar sammiti geçiriler diýip, çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa habar berdi. Sammitiň öňýanynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň...

2896

Maks Werstappen Azerbaýjanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bull” toparynyň niderlandly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasynyň awtoýaryşlary boýunça dünýä çempionatynyň sekizinji tapgyry bolan Bakuwda Azerbaýjanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. Ikinji orny onuň...

7959

Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe we ýurduň ähli doganlyk halkyna Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi...

16526

Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty yglan edildi

Azerbaýjanyň Şamahi şäherinde Türki Döwletleriň Guramasyna agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň 7-nji duşuşygy geçirildi. Oňa TDG-niň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentliginiň...

18525

Azerbaýjanda örtük geýmek düzgüni ýatyrylýar

2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan başlap, Azerbaýjanda medisina örtüklerini hökmany ulanmak düzgüni ýatyrylýar. Trendiň habar bermegine görä, bu barada Ministrler Kabinetiniň degişli kararynda aýdylýar. Azerbaýjanda...

10692

Şuşa türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edildi

Halkara türki medeniýetiniň guramasy (TÜRKSOÝ) Şuşa şäherini türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan etdi. Degişli karar Bursada geçirilen guramanyň hemişelik geňeşiniň nobatdan daşary mejlisinde kabul edildi...

5008

Azerbaýjan Ýewropa gaz ibermegini artdyrar

Azerbaýjan 2022-nji ýylyň ahyryna çenli Ýewropa gaz ibermegini 9,1 mlrd kub metre çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Trend-iň habar bermegine görä, “Asia Times” neşirine Azerbaýjanyň energetika ministrliginiň...

10267

Berdimuhamedow iş sapary bilen Sankt-Peterburga bardy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli resmi däl duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň...

5439

Prezident Ilham Aliýew YHG-nyň XV Sammitine gatnaşýar

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň Türkmenistana iş sapary başlandy. Saparyň çäklerinde Azerbaýjan Respublikasynyň...