Türkmenistandan Azerbaýjana baran syýahatçylaryň sany 74% artdy

  • 25.03.2024 19:07
  • 9744
Türkmenistandan Azerbaýjana baran syýahatçylaryň sany 74% artdy

2024-nji ýylyň fewral aýynda Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Azerbaýjana baryp gören syýahatçylaryň sany 2023-nji ýylyň degişli aýy bilen deňeşdirilende 95,31% artdy. Bu barada Day.az habar berýär.

Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentliginiň maglumatlaryna görä, Türkmenistandan gelen syýahatçylaryň sany 2 584 adam boldy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 74% köpdür.
Umuman, 2024-nji ýylyň ilkinji iki aýynda Azerbaýjana gelen syýahatçylaryň sany 2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 46,7% artyp, 341 müň adam boldy.
Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Ykdysady syýasat, senagat we telekeçilik boýunça komitetiniň agzasy Wugar Baýramow Türkmenistandan gelýän syýahatçylaryň geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 1,7 esse artandygyny belledi.


düýn 15:09
5024

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

düýn 07:10
8268

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

12.06.2024 15:09
7210

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...

11.06.2024 07:23
4937

Hytaý daşary ýurtlulara bu ýurda tiz öwrenişmäge kömek etjek onlaýn platformany işe girizdi

Hytaý daşary ýurtlulara - telekeçilere, hünärmenlere, talyplara we jahankeşdelere tiz wagtda ýurda öwrenişmäge ýardam etjek halkara hyzmat platformasyny işe girizdi. Bu barada “Hytaýyň panoramasy” Telegram kanaly...