3593

Brent nebitiniň bahasy 6%-den gowrak ýokarlanýar

2022-nji ýylyň maý aýyndaky üpjünçilik bilen Brent söwda belgili nebit üçin fýuçers bahasy Londonyň ICE biržasynda ösüşini 6,01%-e çenli ýokarlandyryp, bir barrele 114,42 dollara ýetdi. WTI nebitiniň bahasy 5,66%...

5462

Azerbaýjan Ýewropa gaz ibermegini artdyrar

Azerbaýjan 2022-nji ýylyň ahyryna çenli Ýewropa gaz ibermegini 9,1 mlrd kub metre çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Trend-iň habar bermegine görä, “Asia Times” neşirine Azerbaýjanyň energetika ministrliginiň...

3587

Nebitiň bahalary ýene-de 100 dollardan geçdi

25-nji fewraldaky söwda gününiň netijeleri boýunça «Brent» söwda belgili nebitiň bahalary barreli üçin 98,4 dollar görkezijide saklandy. 28-nji fewralda bolsa, Ukrainadaky harby operasiýanyň çäginde nebit ýene...

3705

Ýewropada gazyň bahasy 1400 $-a ýetdi

Ýewropada söwda çekeleşikleriniň dowamynda gaz üçin mart fýuçersleriniň bahasy  müň kub metr üçin 1400$-a ýetdi. Gazeta.ru.-a salgylanýan Day.Az bu barada ICE London biržasynyň maglumatlaryşaýatlyk edýär diýip...

4135

Nebitiň dünýä bahasynyň artyşy tizleşýär

Penşenbe güni nebitiň dünýä bahasynyň artyşynyň tizligi 5% ýokarlandy.  Brent markasy üçin aprel fýuçersleri 2014-nji ýylyň 5-nji sentýabryndan bäri ilkinji gezek her barrele 102 dollardan geçirip nyrh kesdi. Maý...

5929

Müsürde ägirt uly nebit ýatagy tapyldy

Emirlikleriň Dragon Oil kompaniýasy Müsüriň çägindäki Sues aýlagynda, takmynan, 100 mln barrel gory bolan nebit ýatagyny tapdy. Bu barada Müsüriň Nebit ministrligi habar berdi diýip, Day.Az belleýär. “Dragon Oil...

7990

Ýewropanyň gaz ammarlary 90% boşady

Ýewropanyň gaz saklaýyş desgalary tomus möwsüminde nasos arkaly ýygnalan ýangyjyň mukdaryndan 90,8% boşady diýip, Sputnik habar berýär. Şeýle maglumatlar Gaz geçiriji operatorlaryň birleşmesine (Gas Infrastructure...

2552

OPEK ýurtlary meýilleşdirilişinden az nebit öndürdiler

2022-nji ýylyň ýanwar aýynda OPEK ýurtlary nebit önümçiligini günde 64 müň barrel (b/g) ýokarlandyryp, 27,98 mln b/g ýetirdiler. Bu barada Day.Az-yň bellemegine görä, OPEK-iň fewral hasabatynyň maglumatlaryna salgylanyp...

6429

Nebitiň bahasy ýokarlandy

Londonyň ICE kontinentara biržasynda söwda amallarynyň dowamynda Brent nebitiniň eskporty üçin aprel şertnamasynyň bahasy 3,98% ýokarlanyp, barreline 95,05 dollar boldy. APA agentligine salgylanyp, Day.Az-yň habar...

4652

Nebitiň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär

Nebitiň etalon markalarynyň bahalary anna güni gündiz ýokarlanmagyny dowam etdirip, söwdanyň dowamynda Brent bilen WTI-niň bahasy barreline 92 dollardan geçenden soň ýedi ýyllyk iň ýokary derejäni täzelediler....

4627

Ýewropada gazyň bahasy birden ýokarlandy

Ýewropada gazyň bahasy anna güni birža söwdasynyň dowamynda 1 müň kub metr üçin 970 dollardan geçdi. Bu barada TASS-a salgylanyp, Day.Az-yň habar bermegine görä, muny Londonyň ICE biržasynyň maglumatlary delillendirýär...