Brent nebitiniň bahasy 14-nji ýanwardan bäri ilkinji gezek $85-den aşak düşdi

  • 26.09.2022 14:47
  • 3909
Brent nebitiniň bahasy 14-nji ýanwardan bäri ilkinji gezek $85-den aşak düşdi

2022-nji ýylyň noýabr aýyndaky üpjünçilik bilen Brent söwda belgili nebit üçin fýuçers bahasy Londonyň ICE biržasynda 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndan bäri ilkinji gezek barrel üçin 85 dollardan aşak düşdi. Muny söwda maglumatlary delillendirýär diýip, TASS habar berýär.

Biržanyň Aşgabat wagty bilen sagat 11:14-e çenli ýagdaýa görä maglumatlary boýunça, Brent barrel üçin 84,91 dollara çenli düşüp, 1,44% ýitirdi.
Sagat 11:25-e çenli Brent-iň bahasy pese gaçmagyny çaltlaşdyrdy we barrel üçin 84,7 dollar derejesinde boldy (-1,68%). Şol bir wagtyň özünde WTI söwda belgili nebit üçin fýuçers 1,83% - barreline 77,33 dollara çenli arzanlady. 


17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
5994

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2682

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

03.11.2022 13:37
6953

Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabidäki iri nebit forumyna gatnaşdy

31-nji oktýabr — 3-nji noýabr aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde «ADIPEC» halkara nebit maslahaty we sergisi guraldy. Bu çärä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...