Saud Arabystany ABŞ-dan galan ähli alyjylar üçin nebitiň bahasyny arzanladar

  • 11.09.2022 14:01
  • 10030
Saud Arabystany ABŞ-dan galan ähli alyjylar üçin nebitiň bahasyny arzanladar

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco milli nebit kompaniýasy nebitiň bahasynyň ABŞ-dan başga ähli sebitleriň alyjylary üçin arzanladylýandygyny mälim etdi. Bu barada Bloomberg habar berýär. 

"Döwletiň gözegçiligindäki Saudi Aramco kompaniýasy Aziýanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryna oktýabrda iberiljek öz esasy Arab Light markasynyň barreliniň bahasyny, Ýakyn Gündogaryň çelgisinden ýokary, 5,85 dollara çenli arzanlatdy. Bu üstümizdäki aýda bellige alnan rekord derejeden 4$ diýen ýaly aşakdyr" diýip neşirde görkezilýär.

Demirgazyk-Günbatar Ýewropadan we Ortaýer deňzi ýurtlaryndan bolan alyjylar üçin saud nebitiniň ähli markalarynyň diýen ýaly her barreliniň bahasy 2$ arzanladylar diýip takyklanýar. Şonuň bilen birlikde, ABŞ ugradylýan Arab Light nebitinden beýleki sortlaryň hemmesiniň barreli 0,5$ gymmatlaýar. Arab Light-yň her barreli, öz nobatynda, öňküsi ýaly, Argus Sour Crude Index bençmarkyndan ýokary, 6,15$ bolar. 


17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
5994

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2682

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

03.11.2022 13:37
6953

Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabidäki iri nebit forumyna gatnaşdy

31-nji oktýabr — 3-nji noýabr aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde «ADIPEC» halkara nebit maslahaty we sergisi guraldy. Bu çärä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...