16757

Volvo taryhyndaky ilkinji miniwenini tanyşdyrdy

«Volvo» kompaniýasy Hytaýda ilkinji miniwenini tanyşdyrdy, awtoulag elektrik hereketlendiriji bilen üpjün edilendir. «Volvo EM90» «Geely SEA» platformasynda guruldy. Onda «Zeekr 009» miniweni hem döredilendir....

8708

Volvo Hytaýda özüniň ilkinji miniwenini hödürlär

Şwesiýanyň Volvo kompaniýasy tizerde EM90 elektrik miniwenini görkezdi. Modeli 12-nji noýabrda Hytaýda hödürlemek meýilleşdirilýär diýip, motor1.com belleýär. Bu brendiň taryhynda ilkinji miniwendir. Deslapky maglumatlara...

8436

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

  • «
  • »