Volvo Hytaýda özüniň ilkinji miniwenini hödürlär

  • 25.08.2023 13:44
  • 8034
Volvo Hytaýda özüniň ilkinji miniwenini hödürlär

Şwesiýanyň Volvo kompaniýasy tizerde EM90 elektrik miniwenini görkezdi. Modeli 12-nji noýabrda Hytaýda hödürlemek meýilleşdirilýär diýip, motor1.com belleýär. Bu brendiň taryhynda ilkinji miniwendir.

Deslapky maglumatlara görä, awtomobil Zeekr 009 hytaý miniweniniň esasynda duran SEA1 platformasyna esaslanýar. Volvo EM90 awtoulagy kuwwaty 544 at güýjüne deň bolan elektrik güýç gurluşyna we 140 kWt/s sygymly batareýa eýe bolup biler. Ýol ätiýajy 800 km bolar, awtoulag sagatda 100 km çenli 4,5 sekuntda bat alar.
Volvo EM90 miniweniniň peýda boljak ilkinji bazary Hytaý bolar. Awtomobil üçin sargytlar premýeradan soň kabul edilip başlanar.


26.09.2023 10:30
10674

Elektromobiller üçin dünýädäki iň uly zarýad beriş bekedi açyldy

Shell kompaniýasy Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýädäki iň uly elektromobillere zarýad beriş bekedini açdy. Zarýad beriş bekedi Şençžen howa menziliniň terminalyndan, takmynan, 2,5 km uzaklykda ýerleşip, 258 çalt...

25.09.2023 13:49
23389

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

21.09.2023 22:34
9902

Volvo 2024-nji ýylda dizel awtoulaglaryny öndürmegini bes eder

Volvo Cars kompaniýasy ähli dizel hereketlendirijili awtoulaglaryň önümçiligini bes etmekçidigini resmi taýdan yglan etdi. Nýu-Ýorkda geçirilen Howa hepdeliginiň çäginde öndüriji iň soňky ulagyň 2024-nji ýylyň...

03.09.2023 21:18
26005

Hytaýda dünýäniň iň ýyndam ulaglarynyň biri tanyşdyryldy

Hytaýda «Zeekr 001» liftbeginiň «FR» belgili sport görnüşi tanyşdyryldy. Bu barada carnewschina.com habar berýär. Täze nusga adaty görnüşden uly trapesiýa şekilli howa germewi we gyzyl zolagy bolan başga görnüşli...