Volvo Hytaýda özüniň ilkinji miniwenini hödürlär

  • 25.08.2023 13:44
  • 8685
Volvo Hytaýda özüniň ilkinji miniwenini hödürlär

Şwesiýanyň Volvo kompaniýasy tizerde EM90 elektrik miniwenini görkezdi. Modeli 12-nji noýabrda Hytaýda hödürlemek meýilleşdirilýär diýip, motor1.com belleýär. Bu brendiň taryhynda ilkinji miniwendir.

Deslapky maglumatlara görä, awtomobil Zeekr 009 hytaý miniweniniň esasynda duran SEA1 platformasyna esaslanýar. Volvo EM90 awtoulagy kuwwaty 544 at güýjüne deň bolan elektrik güýç gurluşyna we 140 kWt/s sygymly batareýa eýe bolup biler. Ýol ätiýajy 800 km bolar, awtoulag sagatda 100 km çenli 4,5 sekuntda bat alar.
Volvo EM90 miniweniniň peýda boljak ilkinji bazary Hytaý bolar. Awtomobil üçin sargytlar premýeradan soň kabul edilip başlanar.


23.05.2024 15:01
22994

Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip...

23.05.2024 13:40
12713

Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

Hytaýyň Baidu tehnologiýa kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Uhanda rulsuz we pedalsyz Apollo RT6 sürüjisiz taksilerini işe girizmek meýilnamasyny yglan etdi. CarNewsChina-nyň habar bermegine görä, taksini...

20.05.2024 15:03
16513

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen...

20.05.2024 13:24
6965

Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT...