7552

Türki Döwletleriň Guramasyna täze Baş sekretar saýlandy

Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) agza döwletleriniň Baştutanlarynyň karary bilen Gyrgyzystanyň wekili Kubanyçbek Omuraliýew TDG Baş sekretar wezipesine saýlandy. Degişli karar şu gün Samarkantda geçirilýän Türki...

15806

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana iş sapary bilen bardy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin, iş sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň...

16581

Türki dünýäsiniň syýahatçylyk paýtagty yglan edildi

Azerbaýjanyň Şamahi şäherinde Türki Döwletleriň Guramasyna agza ýurtlaryň syýahatçylyk ministrleriniň 7-nji duşuşygy geçirildi. Oňa TDG-niň Baş sekretary Bagdad Amreýew, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentliginiň...

22149

Gurbanguly Berdimuhamedow Binali Ýyldyrym bilen duşuşdy

25-nji martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi. Duşuşygyň...

6085

Türkmen Lideri Stambulda gyrgyz kärdeşi bilen duşuşdy

12-nji noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Stambul şäherinde geçirilýän Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmagynyň çäklerinde Gyrgyz Respublikasynyň...

11897

Berdimuhamedow Stambulda Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

12-nji noýabrda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak maksady bilen, Stambulda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...