2911

Magtymguly Pyragynyň goşgulary serb diline terjime ediler

Serbiýanyň Russiýadaky ilçisi Momçilo Babiç türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemegiň çäklerinde nusgawy türkmen şahyrynyň eserlerini serb diline terjime etmäge ýardam bermek isleýändigini...

2907

Ýerewanda türkmen nusgawy sazlarynyň konserti geçirildi

12-nji martda Ermenistanyň Döwlet filаrmoniýasynyň Arno Babajanýan adyndaky konsertler zalynda Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, konsert...

12104

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistana sapar amala aşyrar

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda "ýurdumyza amala aşyrjak saparyňyzyň özara hyzmatdaşlygymyzyň...