44290

Habib Nurmagomedow MMA-dan gitdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýeňil agramda öňki çempiony Habib Nurmagomedow garyşyk başa-baş söweş sungaty (MMA) pudagyndan gitdi. Bu barada Nurmagomedowa ýakyn üç çeşme TASS habarlar agentligine habar berdi...

28452

Habib resmi taýdan UFC-niň Şöhrat zalyna girdi

Garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Habib Nurmagomedow Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) Şöhrat zalyna girizildi. Bu barada guramanyň sosial ulgamlarynda habar berilýär diýip, gazeta.ru belleýär. Dabara...

14082

Habib Nurmagomedow UFC-niň Şöhrat zalyna girizildi

Russiýanyň garyşyk başa-baş söweş boýunça 33 ýaşly pälwany we UFC-niň ýeňil agramdaky eks-çempiony Habib Nurmagomedow promouşeniň Şöhrat zalyna girizildi. Bu barada UFC-niň Instagram sahypasynda habar berilýär...

15859

Nurmagomedow: «Ngannu UFC-de galmaly»

Ýeňil agramda UFC-niň russiýaly eks-çempiony Habib Nurmagomedow Frensis Ngannu we onuň şertnama gepleşikleri babatynda dowam edýän dawasy bilen bagly öz pikirini aýtdy.  “Boksda Fýuri bilen Ngannunyň arasyndaky...

16790

Jeýk Pol Habibiň promouşenine geçmäge razy boldy

Meşhur blogçy we boksçy Jeýk Pol Twitter sahypasynda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) öňki çempiony Habib Nurmagomedowyň Eagle FC söweş promouşenine çakylygyna jogap berdi. «Gürleşdik. Ýöne birinji seniň bilen...

39265

Habib Gazagystandaky ýagdaý barada beýanat berdi

UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedow Instagram sahypasynda Gazagystanda ýüze çykan ýagdaýlar barada aýtdy. Muny gazeta.ru habar berdi. “Hemmäňize salam! Gazagystanda bolup geçýän zatlar barada gaty aladalanýaryn...

22933

Nurmagomedow Porýeni öz promouşenine çagyrdy

Garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Habib Nurmagomedow Dastin Porýe, eger Absolýut söweş çempionatyndan (UFC) çyksa, özi bilen habarlaşmagy teklip etdi. Bu barada ESPN MMA habar berýär diýip, lenta.ru belleýär...

15022

Habib BAE-de we Saud Arabystanynda futbol agentligini döretdi

UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedow täze futbol gullugyny döretdi. Bu barada www.tatar-inform.ru habar berýär. UFC-niň öňki çempiony BAE-niň, Saud Arabystanynyň we Ýewropanyň klublaryna satmak üçin ýaş futbolçylary...

14103

Habibiň ligasy 2022-nji ýylda ABŞ-da 9 sany ýaryş geçirer

Habib Nurmagomedowyň EFC ligasynyň başlygy Şamil Zawurow promouşeniň geljekki meýilnamalary barada gürrüň berdi. Muny championat.com habar berdi. “Amerikadaky ýaryşmy? Bu heniz diňe başlangyjy. Biz 2022-nji ýylyň...

10351

Islam Mahaçew UFC-de bassyr dokuzynjy ýeňşini gazandy

Russiýaly söweşiji Islam Mahaçew Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) söweşinde täze zelandiýaly Den Hukerden üstün çykdy. UFC 267 turniri Abu-Dabide geçirildi. Ýeňil agramda geçirilen söweş russiýaly türgeniň birinji...

14102

Habib UFC 267-de Mahaçewe sekundantlyk eder

Ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedow täze zelandiýaly söweşiji Den Hukere garşy söweşde öz watandaşy Islam Mahaçewe sekundantlyk eder. Bu barada Mahaçýewiň öz sözlerine salgylanyp, sovsport.ru...

39716

Futbol kluby Habib Nurmagomedowa şertnama teklip etdi

“Legion Dinamo” futbol kluby ýeňil agramda UFC-niň russiýaly çempiony Habib Nurmagomedow üçin şertnama taýýarlady. Bu barada Instagram sahypasynda öňki futbolçy, häzir bolsa klubuň prezidenti Şamil Lahiýalow habar...

41163

Žorž Sen-Pýer Habib Nurmagomedowa söweşmegi teklip etdi

Iki agram kategoriýasynda UFC-niň ozalky çempiony Žorž Sen-Pýer ýeňil agramda ozalky çempion Habib Nurmagomedowa söweşmegi teklip etdi. Bu barada UFC-niň prezidenti Deýna Uaýta salgylanyp, Nurmagomedowyň menejeri...

  • «
  • »