Nurmagomedow: «Ngannu UFC-de galmaly»

  • 20.02.2022 12:55
  • 15763
Nurmagomedow: «Ngannu UFC-de galmaly»

Ýeňil agramda UFC-niň russiýaly eks-çempiony Habib Nurmagomedow Frensis Ngannu we onuň şertnama gepleşikleri babatynda dowam edýän dawasy bilen bagly öz pikirini aýtdy. 

“Boksda Fýuri bilen Ngannunyň arasyndaky bolup biljek söweş? Eger olar UFC-de söweşseler, hawa, Fýuriniň kän bir mümkinçiligi ýok. Ýöne boksda men hatda onuň ýüzüne el degirjek adamy göremok, belki Aleksandr Usik bolup biler.

Ngannu? Men ol UFC-de galmaly diýip pikir edýärin, ýöne eger ol boksa geçip, 50 mln dollar ýa-da 60 mln dollar gazansa – onda ol muny etmeli? Näme üçin etmeli däl?” – diýip, BJ Penn saýty Sky Sports-a salgylanyp, Nurmagomedowyň sözlerini getirýär.

Ngannu UFC 270 turnirinde Siril Gany ýeňip, liganyň çempiony titulyny gorady. 


20.11.2022 12:26
22536

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29398

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18843

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26203

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...