Habib resmi taýdan UFC-niň Şöhrat zalyna girdi

  • 03.07.2022 11:02
  • 28330
Habib resmi taýdan UFC-niň Şöhrat zalyna girdi

Garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Habib Nurmagomedow Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) Şöhrat zalyna girizildi. Bu barada guramanyň sosial ulgamlarynda habar berilýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Dabara 1-nji iýula geçilýän gije ABŞ-nyň Las-Wegas şäherinde boldy. Çäräniň dowamynda Nurmagomedowa baýrak hem-de UFC-niň Şöhrat zalynyň agzasynyň ýörite penjegi gowşuryldy. Şeýle-de, gazanan sport üstünlikleri üçin Şöhrat zalyna UFC-niň eks-çempiony Daniel Kormýe hem goşuldy.
Habib MMA-da 29 söweşe gatnaşyp, olaryň her birinde ýeňiş gazandy. Soňky gezek 2020-nji ýylyň güýzünde amerikaly Jastin Getjä garşy söweşip, ondan üstün çykdy. Ol söweşden soň professional karýerasyny tamamlaýandygyny aýdyp, ejesine kakasyz söweşmejekdigine wada berendigini düşündirdi.
Habibiň kakasy we tälimçisi Abdulmanap Nurmagomedow koronawirus ýokanjynyň esasynda ýüze çykan kynçylyklar sebäpli 2020-nji ýylyň tomsunda aradan çykdy. 
Nurmagomedow karýerasyny tamamlandan soň Eagle FC promouşenini esaslandyrdy. EFC ilkinji çäresini 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda ABŞ-da geçirdi. Häzire çenli Habibiň ligasy 46 ýaryş geçirdi. 


20.11.2022 12:26
22769

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29739

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18960

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26328

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...