Usman Nurmagomedowyň Bellator-daky söweşi şikes sebäpli yza süýşürildi

  • 24.04.2024 12:57
  • 21058
Usman Nurmagomedowyň Bellator-daky söweşi şikes sebäpli yza süýşürildi

Bellator-yň russiýaly çempiony Usman Nurmagomedow 17-nji maýda Parižde geçiriljek ýaryşda şikes sebäpli watandaşy Aleksandr Şabliýä garşy söweşip bilmez. Bu barada promouşeniň metbugat gullugyna salgylanyp, RBK habar berýär.

Söweşiň täze senesi heniz belli däl.
Nurmagomedow antidoping düzgünlerini bozandygy üçin ýarymýyllyk diskwalifikasiýa garamazdan, saklamagy başaran ýeňil agramda titulyny goramalydy.
Söweşiji geçen ýylyň noýabr aýynda söweşden çetleşdirildi, onuň Bellator Gran-prisinde amerikaly Brent Primusa garşy ýeňişli ýarym final söweşi geçirilmedik diýlip hasaplandy.
Soňrak söweşiji söweşden birnäçe aý öň bejergi üçin alan derman serişdeleri barada atletika komissiýasyny öz wagtynda habardar etmändigini aýtdy.
Usman Habib Nurmagomedowyň doganoglanydyr. Ol MMA-da 17 ýeňiş gazandy we bir gezek hem ýeňilmedi.


14.06.2024 22:26
25892

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
29092

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11937

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
22450

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...