Mahaçew Porýe bilen söweşde ýeňiş gazanyp, UFC-de Habibiň rekordyny täzeledi

  • 02.06.2024 15:44
  • 31967
Mahaçew Porýe bilen söweşde ýeňiş gazanyp, UFC-de Habibiň rekordyny täzeledi

Russiýaly söweşiji Islam Mahaçew Nýuarkda (Nýu-Jersi ştaty) geçirilen UFC 302 ýaryşynda amerikaly Dastin Porýeni ýeňip, ýeňil agramda UFC-niň çempiony titulyny üstünlikli gorady. 32 ýaşly russiýaly bäşinji raundda demikdiriji usul bilen ýeňip, ýeňişli tapgyryny 14 söweşe çenli uzaltdy.

Şeýlelik bilen, Mahaçew ýeňil agramda karýerasyny yzygider 13 ýeňiş bilen tamamlan Habib Nurmagomedowyň rekordyny täzeledi. UFC-niň taryhynda iň uzak ýeňişli tapgyr braziliýaly Anderson Silwa (16) degişlidir, ikinji orunda nigeriýaly Kamaru Usman (15) ýerleşýär.
Mundan başga-da, Mahaçew dördünji titul söweşinde ýeňiş gazanyp, UFC-niň ýeňil diwizionynda Nurmagomedowyň, Benson Hendersonyň we Bi Jeý Penniň üstünliklerini gaýtalady.
Islam 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda braziliýaly Çarlz Oliweýrany ýeňip, guşagyň eýesi boldy. Şol söweşden soň awstraliýaly Aleksandr Wolkanowski bilen geçirilen söweşlerde guşagyny iki gezek gorady.
Mahaçewiň hasabynda garyşyk başa-baş söweşlerde bir ýeňliş bilen 26 ýeňiş bar. 35 ýaşly Porýeniň hasabynda 30 ýeňiş, dokuz ýeňliş bar, bir söweş hem geçirilmedik diýlip yglan edildi. Ol ýeňil agramda çempion guşagy ugrundaky göreşde üçünji ýeňlişine sezewar boldy.


14.06.2024 22:26
20432

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
24862

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11583

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
21668

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...