Jeýk Pol Habibiň promouşenine geçmäge razy boldy

  • 24.01.2022 17:55
  • 16657
Jeýk Pol Habibiň promouşenine geçmäge razy boldy

Meşhur blogçy we boksçy Jeýk Pol Twitter sahypasynda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) öňki çempiony Habib Nurmagomedowyň Eagle FC söweş promouşenine çakylygyna jogap berdi.

«Gürleşdik. Ýöne birinji seniň bilen söweşsem razy» — diýip Pol rus dilinde ýazýar.

18-nji aprelde Pol tehniki nokaut bilen ONE FC-niň we Bellator-yň öňki çempiony Ben Askreni ýeňdi. Onuň dogany Logan Pol Floýd Meýwezer bilen söweşdi. Söweş deňme-deňlikde tamamlandy.
Ýatlatsak, Habib Nurmagomedow soňky söweşini 2020-nji ýylyň güýzünde geçirdi, şol söweşde ol Jastin Getjiden üstün çykdy we karýerasyny tamamlaýandygyny yglan etdi. Karýerasyny tamamlandan soň, Nurmagomedow Eagle FC promouşenini esaslandyrdy.


20.11.2022 12:26
22278

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29029

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18746

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26091

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...