Nurmagomedow Porýeni öz promouşenine çagyrdy

  • 18.12.2021 23:15
  • 22831
Nurmagomedow Porýeni öz promouşenine çagyrdy

Garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Habib Nurmagomedow Dastin Porýe, eger Absolýut söweş çempionatyndan (UFC) çyksa, özi bilen habarlaşmagy teklip etdi. Bu barada ESPN MMA habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

33 ýaşly Nurmagomedow Porýe Eagle FC promouşenine geçmegi teklip etmäge taýýardygyny aýtdy. “Eger UFC Dastinden aýrylsa, Habib bilen Eagle FC hemişe şu ýerde” – diýip, ol belledi.
Öň, Eagle FC-niň düzümine UFC-de çykyşlary bilen tanalýan söweşijileriň goşulandygy belli boldy. Bular Renan Barao bilen Raşad Ewansdyr. Şeýle-de, bu gurama Kewin Li goşuldy.
Ýanwar aýynda Eagle FC ABŞ-nyň çäginde ilkinji ýaryşy geçirer. Esasy söweşde russiýaly agyr agramly söweşiji Sergeý Haritonow we niderlandly Taýron Spong duşuşar.
Nurmagomedow karýerasyny tamamlandan soň, Gorilla Fighting Championship promouşenini satyn aldy we ony Eagle Fighting Championship ady bilen täzeden işe girizdi. 


20.11.2022 12:26
22772

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29739

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18964

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26331

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...