3342

Tokioda Paralimpiada obasy açyldy

Sişenbe güni Paralimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Tokioda Paralimpiýada obasy işe başlady. Bu barada ýaryşlaryň guramaçylyk komiteti habar berýär diýip, TASS belleýär. Olimpiada obasynda bolşy ýaly, guramaçylar...

3897

Tokiodaky Paralimpiada tomaşaçysyz geçiriler

Tokiodaky Paralimpiýa oýunlary Ýaponiýadaky çylşyrymly epidemiologik ýagdaý sebäpli, tomaşaçylar bolmazdan geçiriler diýlip, Oýunlaryň guramaçylyk komitetiniň relizinde habar berilýär. Tokiodaky Paralimpiada 24...

6449

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň soňky gününiň netijeleri

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň soňky gününde keniýaly ylgawçy Eliud Kipçoge marafonda altyn medal gazandy we bu dissiplina boýunça taryhda iki gezek Olimpiýa çempiony bolan üçünji türgen boldy. Ýeňiji 42,195 m...

6463

Tokio 2020: 7-nji awgustda geçirilen ýaryşlaryň netijeleri

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda ABŞ-nyň basketbolçylary Fransiýanyň toparyny 87:82 hasabynda utup, dört gezek Olimpiýa çempiony boldular. Kewin Dýurant öz toparyna 29 utuk getirdi. Şenbe güni Sapporo şäherinde Keniýadan...

5127

Bah: HOK Tokiodaky Olimpiadany guramak üçin karz aldy

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryny guramak üçin birnäçe bankdan karz aldy diýip, HOK-nyň ýolbaşçysy Tomas Bah metbugat konferensiýasynda aýtdy. Bu barada TASS habar berýär. Mundan öň...

3524

Tokio Olimpiadasynyň nobatdaky gününiň ýeňijileri

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň 11-nji gününde norwegiýaly Karsten Warholm 400 metr aralyga päsgelçilikli ylgamakda 45,94 sekuntda pellehana gelip, dünýä rekordyny täzeledi we altyn medalyň eýesi boldy. Ikinji orny...

16267

Olimpiadadaky ýeňşi üçin türgenler näçe gazanýarlar?

Ýaponiýanyň paýtagtynda koronawirus pandemiýasy sebäpli bir ýyl yza süýşürilen tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Altyn medalyň eýeleri Oýunlara gatnaşmak bilen 15 müň dollardan bir million dollara çenli gazanýarlar...

2247

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň 10-njy gününiň netijeleri

Tokioda dowam edýän Olimpiýa oýunlarynyň onunjy gününde 20 baýrak toplumy paýlandy.  Niderlandly ýeňil atletikaçy Sifan Hassan 5 000 metr aralyga ylgamakda ýeňiş gazandy. 28 ýaşly türgen bu aralygy 14 minut 36...

8577

Tokio 2020: iň gowy netijeler, rekordlar, ýeňişler

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda Puerto-Rikonyň wekili Žasmin Kamaço-Kuinn 100 metr aralyga päsgelçilikli ylgamakda altyn medal gazandy. Türgen 12,37 sekunt netijäni görkezdi. Ikinji orny amerikaly Kendra Harrison...

27813

Rejepbaý Rejepow Olimpiýa ýaryşlarynda çykyşyny tamamlady

Tokioda 81 kg çenli agram derejede erkekleriň arasynda agyr atletika boýunça ýaryşlar tamamlandy. Türkmenistandan sportuň bu görnüşinde Rejepbaý Rejepow wekilçilik etdi. Silterläp götermek boýunça ýaryşyň netijelerine...