Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň soňky gününiň netijeleri

  • 09.08.2021 01:19
  • 6444
Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň soňky gününiň netijeleri
  • Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň soňky gününde keniýaly ylgawçy Eliud Kipçoge marafonda altyn medal gazandy we bu dissiplina boýunça taryhda iki gezek Olimpiýa çempiony bolan üçünji türgen boldy. Ýeňiji 42,195 m aralygy 2 sagat 8 minut 38 sekuntda geçdi. Ikinji orny Niderlandlaryň wekili Abdi Nagiaý, üçünji orny belgiýaly Başir Abdi eýeledi.
  • Britaniýaly Jeýson Kenni “keýrin” dissiplinasy boýunça welotrek ýaryşynda altyn medal gazandy. Kümüş baýrakçy Malaýziýadan Azizulhasni Awang boldy, bürünç medaly niderlandiýaly Harri Lawreýsen eýeledi.
  • Fransiýanyň gandbol boýunça zenan topary Olimpiýa ýaryşynyň final oýnunda Russiýanyň milli ýygyndysyny 30:25 hasabynda utdy. Fransiýaly türgenler üçin bu taryhda ilkinji Olimpiýa altyn medaly boldy.
  • ABŞ-nyň basketbol boýunça milli ýygyndysy turniriň finalynda Ýaponiýanyň toparyny 90:75 hasabynda utdy. Amerikaly basketbolçylar yzygider ýedinji gezek Olimpiadanyň altyn medalyny gazandylar.
  • Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň iň soňky altyn medalyny Serbiýanyň milli ýygyndysynyň suw polosy boýunça türgenleri aldy. Olar Gresiýanyň toparyny 13:10 hasabynda utdular. Bürünç medala wengriýaly türgenler mynasyp boldy.

Oýunlarda jemi 339 medal toplumy ugrunda bäsleşildi. ABŞ-nyň milli ýygyndysy Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň medal sanawynda ýeňiji boldy.  


04.09.2021 07:35
24208

Türkmen Lideri umumy okuw sapagynda Polina Gurýewanyň Olimpiýa üstünligine ýokary baha berdi

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň öňünde geçiren umumy okuw sapagynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti saglygy goraýyş, sport ulgamlarynda alnyp barylýan toplumlaýyn özgertmeler...

25.08.2021 07:34
2900

Ýaponiýanyň imperatory Naruhito Tokiodaky Paralimpiadany açyk diýip yglan etdi

Ýaponiýanyň imperatory Naruhito Tokiodaky tomusky Paralimpiýa oýunlaryny açyk diýip yglan etdi. Açylyş dabarasy Tokionyň Milli stadionynda tomaşaçysyz geçirildi. Dabaranyň dowamynda türgenleriň ýörişi boldy. Dabaranyň...

22.08.2021 17:03
24611

Polina Gurýewanyň ilkinji tälimçisine «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» ordeni gowşuryldy

Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa medalyny gazanan agyr atletika boýunça ýurdumyzyň milli ýygyndysynyň wekili Polina Gurýewanyň ilkinji tälimçisi Ahmet Saryýewe «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi...