Tokio 2020: 7-nji awgustda geçirilen ýaryşlaryň netijeleri

  • 08.08.2021 02:26
  • 6455
Tokio 2020: 7-nji awgustda geçirilen ýaryşlaryň netijeleri
  • Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda ABŞ-nyň basketbolçylary Fransiýanyň toparyny 87:82 hasabynda utup, dört gezek Olimpiýa çempiony boldular. Kewin Dýurant öz toparyna 29 utuk getirdi.
  • Şenbe güni Sapporo şäherinde Keniýadan Peres Jepçirçir marafonda altyn medal gazandy. Bu keniýalylaryň ýeke-täk medaly bolmady. Kümüş medaly hem bu ýurtdan ýeňil atletikaçy Brijit Kosgeý aldy. Bürünç medala amerikaly Molli Zaýdel mynasyp boldy. 
  • Kristian Sorum we Anders Mol erkekleriň arasynda kenarýaka woleýboly boýunça altyn medal üçin oýunda russiýalylary utdular. Bu sportuň bu görnüşinde Norwegiýa üçin ilkinji Olimpiýa medaly boldy.
  • Amerikaly Nelli Korda golf boýunça ýaryşda Olimpiýa titulyna eýe boldy. Ýaponiýadan Mone Inami ýurduna kümüş medal alyp berdi. Bürünç medala Täze Zelandiýadan Lidiýa Ko mynasyp boldy.
  • Zenanlaryň arasynda orta agramda boks boýunça final söweşinde Türkiýeden Busenaz Surmeneli hytaýly Hun Guny (3:0) ýeňdi. Bu Ýaponiýada Türkiýäniň ikinji altyn medalydyr.
  • Braziliýadan boksçy Eber Souza erkekleriň arasynda orta agramda altyn medal gazandy. Onuň ukrainaly Aleksandr Hižnýak bilen söweşi üçünji raundda nokdaun bilen tamamlandy.

04.09.2021 07:35
24208

Türkmen Lideri umumy okuw sapagynda Polina Gurýewanyň Olimpiýa üstünligine ýokary baha berdi

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň öňünde geçiren umumy okuw sapagynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti saglygy goraýyş, sport ulgamlarynda alnyp barylýan toplumlaýyn özgertmeler...

25.08.2021 07:34
2900

Ýaponiýanyň imperatory Naruhito Tokiodaky Paralimpiadany açyk diýip yglan etdi

Ýaponiýanyň imperatory Naruhito Tokiodaky tomusky Paralimpiýa oýunlaryny açyk diýip yglan etdi. Açylyş dabarasy Tokionyň Milli stadionynda tomaşaçysyz geçirildi. Dabaranyň dowamynda türgenleriň ýörişi boldy. Dabaranyň...

22.08.2021 17:03
24611

Polina Gurýewanyň ilkinji tälimçisine «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» ordeni gowşuryldy

Türkmenistanyň taryhynda ilkinji Olimpiýa medalyny gazanan agyr atletika boýunça ýurdumyzyň milli ýygyndysynyň wekili Polina Gurýewanyň ilkinji tälimçisi Ahmet Saryýewe «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi...