47772

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki «Krokus siti holl» konsert zalynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren...

13629

Rus alymlary ýol belgisini tanamak ulgamyny döretdiler

Perm milli gözleg politehniki uniwersitetiniň alymlary ýol belgilerini awtomatiki tanamak üçin ulgam döretdiler. Ol heläkçilik howpuny azaltmak üçin sürüjilere ýol çäklendirmeleri barada duýduryş berip biler. Bu...

16916

«Arkadag» FK «Zenit» FK bilen deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony "Arkadag" futbol kluby bilen Russiýanyň premýer-ligasynyň çempiony "Zenitiň" arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi. Abu-Dabide (BAE) okuw-türgenleşikleriniň çäklerinde geçen...

8266

Sankt-Peterburgda Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi açylar

Sankt-Peterburg şäheriniň taryhy merkezinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylmagy beýik türkmen şahyry, Gündogaryň görnükli akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça şu ýylda...

4768

Aşgabatda "Rus ylmynyň hepdeligi" geçirilýär

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Bilim, ylym we medeniýet bölümi Aşgabatda "Rus ylmynyň hepdeligi" atly sergi gurady. Bu barada "Rossotrudniçestwanyň" Metbugat gullugy habar berýär. Çäre 7-nji fewraldan...

10004

Neýroulgam russiýaly programmist üçin gelinlik saýlady

Programmist Aleksandr Žadan neýroulgama öz adyndan gyzlar bilen gepleşmegi öwretdi. Netijede, algoritm tanyşlyk sahypasyny ulanýan bäş müň gyzdan oňa gelinlik saýlady. «Ilkibaşda kynçylyklar ýüze çykýardy, sebäbi...