4289

Pan Gi Muna Türkmenistanyň ýubileý medaly gowşuryldy

Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli resmi çäre guraldy. Onuň owamynda Global ýaşyl ösüş institutynyň...

9213

Abu-Dabiniň 342 metrlik diňinde türkmen baýdagy parlady

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň nyşany hökmünde Abu-Dabiniň Milli nebit kompaniýasynyň diňi 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň reňklerinde ýalkym...

30166

Aşgabatda sebitde iri köpugurly toplum açyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat, «Aşgabat» diýlip atlandyrylan...

5982

Türkmen Lideri Sankt-Peterburgyň gubernatory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralara gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglowyň ýolbaşçylygyndaky rus wekiliýeti Aşgabada...

14943

Ýerewanyň köçelerinde türkmen baýdagy parlaýar

Şu günler Ermenistanyň paýtagty Ýerewanyň merkezi köçelerinde ýerleşdirilen uly ekranlarda türkmen baýdagy parlaýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary şäheriň esasy şaýollarynyň ugrunda görkezilýän fleş-moby iki günlük synlap...