7571

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durky täzelener

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 23-nji fewralda Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde...

21870

Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly ýörişiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümet agzalary «Arkaly» atly ahalteke atyny Serdar Berdimuhamedowa sowgat etdiler. Bu at 2020-nji ýylda dünýä inen bolup, ol Meleguş bilen...