2024-nji ýylyň iň owadan bedewi saýlandy. Onuň eýesine «Toyota Highlander» berildi

  • 27.04.2024 23:48
  • 42722
2024-nji ýylyň iň owadan bedewi saýlandy. Onuň eýesine «Toyota Highlander» berildi

27-nji aprelde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralaryň çäklerinde ahalteke bedewleriniň arasynda «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» adyny almak ugrunda geçirilen halkara bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi.

«2024-nji ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» diýen ada 2017-nji ýylda doglan Gadymgala we Dürli diýen atlaryň neslinden bolan, meşhur Fakirpälwanyň ugruna degişli «Gadymy» atly mele at mynasyp boldy.
Halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňijisine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň baş baýragy — «Toyota Highlander» kysymly awtoulagyň açary, göçme kubok hem-de diplom gowşuryldy.


şu gün 20:35
1494

Puççinniniň hormatyna konsert: italiýaly wokalçy Matteo Lippi Aşgabada geler

5-nji iýunda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Italiýanyň iň meşhur opera kompozitorlaryndan biri bolan Jakomo Puççinniniň aradan çykmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler. Konsert programmasy Puççinniniň...

düýn 21:29
3500

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler. Bu baradaky mesele ýakynda Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeniýet ministrleri...

23.05.2024 02:06
3210

24-26-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar, konsertler

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň gutarmagy mynasybetli baýramçylyk konserti meşhur estrada ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär...

21.05.2024 23:59
32794

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, duýgudaşlyk bildirdi

21-nji maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna gelip, goňşy ýurduň wekillerine...