Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy "Açyk gapylar" gününi geçirýär

  • 16.05.2024 06:57
  • 4651
Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy "Açyk gapylar" gününi geçirýär

15-22-nji maýda Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümiň esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär.

“Açyk gapylar” gününde ýaşlar atçylyk pudagynda gazanylýan üstünlikler, okuwlaryň guralyşy, öwrenilýän hünärler, taýýarlyk ugurlary, döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan tejribe we barlaghana otaglary, kitaphana we muzeý binasy, açyk we ýapyk manežleri, athana, sport toplumynyň işi, talyplaryň okuw we ýaşaýyş şertleri bilen tanşyp bilerler.
Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy baradaky giňişleýin maglumatlary www.ihba.edu.tm web saýtyndan hem görüp bilersiňiz.
"Açyk gapylar" güni sagat 15:00-da geçirilýär.
Salgysy: Arkadag şäheriniň Aba Annaýew şaýolunyň 30-njy jaýy
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+99312 57-24-00;

+99312 57-24-07.


şu gün 10:12
8587

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde okamak isleýänleriň resminamalary kabul edilýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamasy boýunça seçip alyş işini geçirýär. Bu barada Magtymguly...

şu gün 10:01
4381

Rumyniýada bilim almak isleýän türkmen ýaşlary üçin seçip alyş işi geçirilýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär. Bu barada Magtymguly adyndaky...

şu gün 09:37
7618

Serdar Berdimuhamedow orta mekdepleriň uçurymlaryny, mugallymlaryny we bilim işgärlerini gutlady

Şu gün, 25-nji maýda Aşgabat we Arkadag şäherlerinde, welaýat merkezlerinde, ähli şäherdir obalarda «Soňky jaň» dabarasyna bagyşlanan aýdym-sazly, şowhunly medeni-köpçülikleýin çäreler geçirilýär. Prezident Serdar...

düýn 18:31
10676

Oguz han adyndaky TITU-nyň talyby Rumyniýada umumy fizika boýunça Olimpiadada 1-nji ýer eýeledi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inženerçilik we tehnologiýa uniwersitetiniň kiberfiziki ulgamlary fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Gowşut Akmyradow “Ion I. Agarbiçanu” umumy fizika boýunça XII halkara olimpiadasynda...