16997

Coca-Cola öz ColaPhone smartfonyny çykarar

Coca-Cola kompaniýasy öz brendi astynda çykarmakçy bolýan täze smartfonyny tanyşdyrmaga taýýarlaýar. Gurluşyň ilkinji suraty bilen öň iPhone X üçin “kese kesigi” hem-de iPhone 14 üçin Dynamic Island elementiniň...

19467

Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

Ululygy London şäheri bilen deňleşýän ägirt aýsberg Antarktidada Brant şelfinden döwlüp aýryldy. Bu barada Britaniýanyň antarktiki gullugy (The British Antarctic Survey, BAS) tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar...

9080

2023-nji ýylyň «Oskar» baýragyna dalaşgärler belli boldy

Jeýms Kemeronyň “Awatar: Suwuň ýoly”, Stiwen Spilbergiň “Fabelmanlar” we Martin MakDonanyň “Inişeriniň Banşisi” filmleri “Iň gowy film” nominasiýasynda “Oskar” baýragyna dalaş ederler. Bu barada baýragyň guramaçylary...

13735

UEFA transfer düzgünlerini üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) futbolçylaryň şertnamalarynyň dowamlylygyna çäklendirme girizmek isleýär. Bu barada The Times habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. Gurama şeýle üýtgetme barada...

16519

Raşid Meredow Daşkentde Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

24-nji ýanwarda Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Duşuşyk türkmen wekiliýetiniň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň...

17951

Ylýas Öwezow Köýtendag etrabyna täze häkim bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Allakulyýew Söhbet, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Döwlet...

20485

iPhone 14 Pro 5G ulgamynda iň çalt smartfon adyny ýitirdi

Ookla kompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde 5G-iň amerikan torlaryndaky smartfonlarda internetiň tizligini synagdan geçirmegiň netijelerine görä, ýylyň üçünji çärýeginde öňdelikçi bolan iPhone...

30928

Ahal welaýatynyň Arkadag şäher prokuraturasy döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Karary bilen, Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň umumy işgär sanynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Arkadag şäher prokuraturasy döredildi. Degişli resminama döwlet...

10608

Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýeti döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen, Türkmenistanyň kazyýetleriniň umumy işgär sanynyň hem-de kazylarynyň umumy sanynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýeti döredildi....

10709

«Awatar 2-niň» girdejisi 2 milliard dollardan geçdi

Geçen dynç günleri «Awatar: Suwuň ýoly» filminiň girdejisi 2 milliard dollardan geçdi.  Bu netijä ýetmek üçin filme on ýyl mundan ozal birinji filmden ýedi gün az geçdi. Bu hepde eýýäm sikwel «Ar alyjylar: Tükeniksizligiň...

21686

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

11255

Žoze Aldo UFC-niň Şöhratlar zalyna girdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýarym ýeňil agramda öňki çempiony braziliýaly Žoze Aldo amerikan promouşeniniň Şöhratlar zalyna girizildi. Bu barada Rio-de-Žaneýroda geçirilen UFC 283 turnirinde yglan edildi...