25415

Wýetnamda rekord dereje gyzgyn howa hasaba alyndy

Wýetnamda rekord dereje yssy howa hasaba alyndy, 7-nji maýda demirgazykdaky Thanhoa welaýatynda termometrleriň sütünjigi +44.1 gradusa çenli ýokarlandy. Welaýat häkimiýetleri ilaty günüň aşa gyzan wagtynda öýden...

8531

Wo Wan Thyong Wýetnamyň täze prezidenti saýlandy

Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Milli ýygnagy (bir palataly mejlisi) penşenbe güni syýasy býuronyň agzasy, Wýetnamyň dolandyryjy Kommunistik partiýasynyň (WKP) Merkezi komitetiniň sekretariatynyň hemişelik...

19991

Wýetnamyň prezidenti wezipesinden çekildi

Wýetnamyň prezidenti Nguen Suan Fuk döwlet baştutany wezipesinden çekildi hem-de Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň we Syýasy býurosynyň düzüminden çykdy. “Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň...

7554

Wýetnamyň ilat sany 2023-nji ýylda 100 milliona ýeter

2023-nji ýylda Wýetnamda ýurduň 100 millionynjy raýatynyň dünýä inmegine garaşylýar. Bu barada ýerli KHBS habar berdi diýip, russian.news.cn belleýär. Häzirki wagtda Wýetnamyň ilaty 99 mln adamdan geçýär, bu hem...

6575

Türkmenistanyň wekiliýeti Wýetnamda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 27-nji iýuny 1-nji iýuly aralygynda Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoý şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Buýruga Prezident Serdar Berdimuhamedow...

16603

Türkmen gurluşykçylary Wýetnama iş saparyna iberiler

4-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde degişli ýolbaşçylar bilen türkmen gurluşykçylaryny hünär taýdan...

6138

Apple Hytaýda planşet öndürmegini bes eder

Apple iPad planşetleriniň önümçiligini Hytaýdan Wýetnama geçirer. Bu barada Nikkei Asia agentligi habar berdi diýip, lenta.ru belleýär.  Ýakyn wagtda amerikan kompaniýasy Wýetnamda planşet öndürip başlar. Öň, Apple...

3784

Wýetnam syýahatçylar üçin serhetleri açýar

Wýetnam syýahatçylary özüne çekmek üçin halkara awiagatnawlary dikeldýär. Häzirlikçe ýerli häkimiýetler diňe birnäçe dynç alyş ýerlerini açýarlar, olaryň arasynda Fukuok adasy hem bar. Bu barada Euronews-e salgylanyp...

  • «
  • »