Aşgabatdan Milana, Kuala-Lumpura, Jidda we Hoşimine gatnawlar üçin awiabiletler onlaýn satylyp başlandy

  • 20.01.2024 16:28
  • 13681
Aşgabatdan Milana, Kuala-Lumpura, Jidda we Hoşimine gatnawlar üçin awiabiletler onlaýn satylyp başlandy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Milan (Italiýa), Kuala-Lumpur (Malaýziýa), Jidda (Saud Arabystany) we Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine täze ýola goýuljak halkara howa gatnawlary üçin awiabiletleriň satuwyny ýola goýdy.

"Hormatly ýolagçylar! Hoşimin,Milan,Jidda,Bangkok,Kuala Lumpur ugurlary boýunça awiabiletleri alyp bilýändigiňiz barada Size habar berýäris" - diýlip, awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär.

Häzirki wagtda Aşgabadyň halkara howa menzilinden amala aşyryljak Kuala-Lumpur, Jidda, Hoşimin we Milan şäherlerine gidiş we gaýdyş biletleriniň onlaýn satuwy başlanyldy.
Bu ugurlar boýunça ilkinji uçuşlaryň 2024-nji ýylyň fewral-mart aýlarynda amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy aşakdaky tertipde gatnawlary amala aşyrar:

  • Aşgabat – Kuala-Lumpur — Aşgabat, hepdede iki gezek, sişenbe we penşenbe günleri, uçuşlar 2024-nji ýylyň 15-nji fewralyndan başlanylar;
  • Aşgabat – Jidda — Aşgabat, hepdede üç gezek, sişenbe, çarşenbe we anna günleri, uçuşlar 2024-nji ýylyň 16-njy fewralyndan başlanylar;
  • Aşgabat – Milan — Aşgabat, hepdede 1 gezek, çarşenbe güni, uçuşlar 2024-nji ýylyň 6-njy martyndan başlanylar;
  • Aşgabat – Hoşimin — Aşgabat, hepdede iki gezek, sişenbe we penşenbe günleri, uçuşlar 2024-nji ýylyň 7-nji martyndan başlanylar;

düýn 11:28
2751

Disney Ýaponiýada syýahatçylar üçin kaşaň kruiz gämisini gurar

Disney we Ýaponiýanyň Oriental Land Company kompaniýasy 2029-njy ýyldan Tokiodan gatnap başlajak täze kruiz gämisini gurmak boýunça bilelikdäki taslamany mälim etdiler. Bu barada Reuters habar berýär. 2 mlrd dollar...

07.07.2024 23:02
20378

Dünýäde iň uly kaşaň ýahta suwa goýberiler. Ol “Titanikden” uly

2028-nji ýylda dünýäde iň uly ýahta boljak Ulyssia superýahtasy suwa goýberiler. Gäminiň uzynlygy 324 metr bolar, ol meşhur “Titanikden” (269 metr) hem uzyndyr diýip, Naked Science habar berýär. Taslama tanymal...

07.07.2024 01:42
18784

Türkiýe howa menzillerinde ýolagçylar üçin barlagy güýçlendirýär: täze düzgünler we jerimeler

Türkiýäniň parlamenti raýat awiasiýasy baradaky kanuna düzedişleri kabul etdi, ol howa menzillerinde ýolagçylary barlamagyň berk düzgünlerini girizýär diýip, Habertürk teleýaýlymy habar berdi. Täze düzgünler Çikago...

05.07.2024 16:29
11180

Aşgabatda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlaryň täze tapgyry başlaýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi «Gid-terjimeçi (syýahatçylyk pudagynda)» hünäri boýunça ýolbeletleri taýýarlaýan gysga möhletleýin okuwlarynyň täze tapgyrlarynda okamaga çagyrýar. Ýurdumyzyň...