"Türkmenistan" awiakompaniýasy mart aýyndan Milan we Hoşimin şäherlerine uçup başlar

  • 15.01.2024 17:18
  • 15831
"Türkmenistan" awiakompaniýasy mart aýyndan Milan we Hoşimin şäherlerine uçup başlar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy mart aýynda Aşgabatdan Hoşimin (Wýetnam) we Milan (Italiýa) şäherlerine yzygiderli howa gatnawlaryny açmagy meýilleşdirýär.

"Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiriniň habar bermegine görä, Aşgabatdan Hoşimine (Wýetnam) 5-nji martdan hepdede iki gezek, Aşgabat – Milan (Italiýa) aralygyna 6-njy martdan hepdede bir gezek uçuş amala aşyrylar.
Belläp geçsek, ýanwar aýynyň başynda awiakompaniýa Aşgabat – Abu-Dabi aralygyna hepdede bir gezek gatnawy täzeden ýola goýdy.
Awiakompaniýa fewral aýynda Jidda (Saud Arabystany) we Kuala-Lumpur (Malaýziýa) aralygyna hyzmatlaryny hödürlemegi meýilleşdirýär. Aşgabat – Kuala-Lumpur ugry boýunça uçuşlar 15-nji fewraldan hepdede iki gezek, 16-njy fewraldan bolsa hepdede üç gezek Aşgabat – Jidda howa gatnawyny ýola goýmak göz öňünde tutulýar.
Italiýanyň KHBS-niň neşirlerinde «Türkmenhowaýollarynyň» Aşgabatdan Milanyň Malpensa howa menziline täze ugry, täze «Boeing 777-300 ER» kysymly ýolagçy uçarlarynyň ulanylýandygy we demirgazyk Italiýadan Wýetnama gidýän ýolagçylar üçin bu ugruň amatlydygy, Türkmenistan we onuň paýtagty barada umumy maglumatlar barada habarlar peýda boldy.


şu gün 09:32
2639

Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär...

şu gün 07:54
8500

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere...

19.02.2024 08:26
6686

«BeOnd» awiakompaniýasy Maldiwlere uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» berer

Maldiw adalarynyň premium awiakompaniýasy «BeOnd» uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» enjamyny hödürlär. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. «Apple Vision Pro» uçuş wagtyndaky güýmenje...

18.02.2024 18:23
8741

Aşgabatdan Kuala-Lumpura we Jidda ilkinji uçuşlar ýerine ýetirildi

Aşgabat – Kuala-Lumpur ugry boýunça uçýan uçar Malaýziýanyň paýtagtyndaky howa menzile gondy. Täze gelen ýolagçylary Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçisi Muhammetnyýaz Maşalow we Malaýziýanyň syýahatçylyk, sungat...