25046

Türkmenistanyň Prezidenti ilçileri wezipä belledi

Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Begžanowiç Palwanow Türkmenistanyň Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek barada guramanyň ýanyndaky hemişelik wekili...

7011

Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidenti hanym Katalin Nowaka we ýurduň ähli halkyna Wengriýanyň milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

6837

Wengriýanyň Premýer-ministri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyna Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbandan hat gelip gowuşdy. Onda Türkmenistanyň Prezidentine we tutuş türkmen halkyna wenger-türkmen diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň...

9820

Wengriýanyň täze prezidenti Katalin Nowak boldy

Katalin Nowak Wengriýanyň täze prezidenti saýlandy, ol bu wezipede Ýanoş Aderiň ornuny çalşyrar. Onuň dalaşgärligine ýurduň Döwlet mejlisiniň (bir palataly parlament) deputatlarynyň üçden iki bölegi ses berdi....

9963

Ýewropada bitkoini döreden adama ýadygärlik dikildi

Ýakynda Wengriýanyň paýtagty Budapeştde bitkoin kripto walýutasyny esaslandyran Satoşi Nakamoto üçin ýadygärlik dikildi. Bu barada ferra.ru habar berdi. Çeşmäniň habar bermegine görä, Satoşi Nakamoto - rowaýaty...

  • «
  • »