18240

Wladimir Putin RF-iň hökümetiniň täze düzümini tassyklady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin hökümet agzalaryny we gulluk müdirlerini bellemek baradaky permanlara gol çekdi. Bu barada Kremliň saýtynda habar berilýär. Hususan-da, Russiýanyň lideri güýç blogunyň...

47110

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki «Krokus siti holl» konsert zalynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren...

16966

Walentina Tereşkowa Gagarin ordeniniň ilkinji eýesi boldy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin dünýädäki ilkinji zenan kosmonawty — Walentina Tereşkowany Gagarin ordeni bilen sylaglamak baradaky permana gol çekdi. Baýrak döwlet Baştutany tarapyndan maý aýynyň ahyrynda...

28598

Serdar Berdimuhamedow Moskwa bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Moskwa bardy. Öň habar berşimiz ýaly, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti...

19630

Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy orden bilen sylaglady

3-nji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» diýen ordeni...

26034

Serdar Berdimuhamedow Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine 70 ýaş ýubileýi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. “Siziň durmuşyňyzyň şeýle ýatdan çykmajak gününde Türkmenistan bilen...