Daýhan maşgaladan çykypdyr: SPIEF-de Putiniň nesil şejeresi görkezildi

  • 09.06.2024 07:23
  • 27471
Daýhan maşgaladan çykypdyr: SPIEF-de Putiniň nesil şejeresi görkezildi

Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumynda (PMEF) Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň nesil şejeresi görkezildi.

TASS-yň habar bermegine görä, şejere prezidentiň dolanan dogany, taryhçy Aleksandr Mihaýlowiç Putin tarapyndan taýýarlanypdyr. Ol 20 ýyldan gowrak wagt barlag geçirip, Putinleriň maşgalasynyň gelip çykyşy barada birnäçe kitap neşir etdi.
Şejere XVII asyrdan yzarlanyp gaýdýar, onuň kökleri Twer daýhanlaryna degişlidir. Nesil şejeresi maşgalanyň esaslandyryjysy Nikitadan başlap, rus lideriniň 13 nesliniň garyndaşlaryny görkezýär.
Maşgala daragtynyň görkezilen stendi genealogik barlaga ýöriteleşen “Kristian” Maşgala däp-dessurlary öýüne degişlidir. Hünärmenleriň sözlerine görä, şeýle seljeriş 10 aýdan 12 aýa çenli wagt alýar.


17.06.2024 18:26
6911

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

05.06.2024 15:56
25625

Türkmenistanyň Gahrymany, kosmonawt Oleg Kononenko kosmosda 1000 gün bolan ilkinji adam boldy

Roskosmos kosmonawtlar toparynyň komandiri, Halkara kosmos stansiýasynda TASS-yň ýörite habarçysy, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Ýere golaý orbitada jemi 1000 gije-gündizi geçiren dünýäde ilkinji adam...

28.05.2024 23:06
7079

“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

“Türkmentelekomyň” hünärmenleri “Senagatlaşan Russiýanyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde onlaýn görnüşde geçirilen abraýly halkara kiber çempionatynda üçünji orny eýeledi. “Türkmenistan: Altyn asyr”...

21.05.2024 15:22
11064

Türkmenistan we RF Puşkin adyndaky teatryň täze binasynyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar

Russiýa we Türkmenistan Aşgabatda A.S.Puşkin adyndaky drama teatrynyň täze binasynyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar. Bu barada TASS agentliginiň žurnalistlerine RF-niň medeniýet ministriniň orunbasary Andreý Malyşew...