RF-iň Prezidenti hökümet baştutanyny bellemek barada Permana gol çekdi

  • 11.05.2024 17:29
  • 22532
RF-iň Prezidenti hökümet baştutanyny bellemek barada Permana gol çekdi

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin hökümet baştutany wezipesine Mihail Mişustini bellemek barada Permana gol çekdi. Bu barada Kremliň metbugat gullugy habar berýär.

“Russiýa Federasiýasynyň Konstitusiýasynyň 83-nji maddasynyň “a” punktyna laýyklykda, Mişustin Mihail Wladimirowiçi Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy wezipesine bellemeli” – diýlip habarda aýdylýar.

Perman gol çekilen gününden güýje girýär.
Mişustin RF-iň hökümet baştutany wezipesine ikinji gezek bellenildi. Ol ilkinji gezek bu wezipäni 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda, Dmitriý Medwedewiň ikinji ministrler kabineti işinden aýrylanda eýeledi.
Mişustiniň dalaşgärligi öň Döwlet dumasy tarapyndan tassyklandy. Indi ol Prezidentiň Permany bilen resmi taýdan bellenilenden soň, ministrler we wise-premýerler wezipelerine dalaşgärleri hödürlemeli – olar hem parlamentiň aşaky palatasy tarapyndan gözden geçiriler. 


şu gün 01:58
915

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...

düýn 23:01
772

Awgust aýynda Astrahanda Hazar mediaforumy geçiriler

Dokuzynjy Hazar mediaforumy 16-njy awgustda Astrahanda geçirilip, mediahünärmenler we medeniýet söýüjileri üçin özüne çekiji merkeze öwrüler. Bu barada “Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum” forumynda Astrahan sebitiniň...

düýn 13:06
7391

Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumyndaky çykyşy

(Kazan şäheri, 2024-nji ýylyň 16-njy maýy) Hormatly Rustam Nurgaliýewiç! Hormatly foruma gatnaşyjylar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, şu ýere ýygnananlary mähirli mübäreklemäge hem-de Tatarystan Respublikasynyň...

düýn 12:36
7910

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russia Halal Expo sergisine baryp gördi

Kazana iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow, Tatarystanyň Baştutany Rustam Minnihanow we RF-niň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Marat Husnullin “Kazan EKSPO”...