Russiýa Federasiýasynyň Prezident saýlawlarynyň resmi netijeleri yglan edildi

  • 22.03.2024 22:21
  • 28760
Russiýa Federasiýasynyň Prezident saýlawlarynyň resmi netijeleri yglan edildi

Russiýa Federasiýasynyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Ella Pamfilowa ýörite mejlisde ýurduň Prezident saýlawlarynda ses berişligiň resmi netijelerini jemledi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

MSK-nyň maglumatlaryna görä, saýlawlarda RF-iň häzirki Baştutany Wladimir Putin saýlawçylaryň 87,28% sesini (76 277 708 adam) alyp, ynamly ýeňiş gazandy.
Ikinji saýlawçylaryň 4,31% sesi (3 768 470) bilen RFKP-den dalaşgär Nikolaý Haritonow boldy. 
Üçünji 3,85% ses (3 362 484) bilen Wladislaw Dawankow (“Täze adamlar” partiýasy) boldy. Dalaşgärleriň arasyndan Leonid Sluskiý (RLDP) iň az ses aldy – 3,20% (2 797 629).

“Wladimir Wladimirowiç Putin Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti saýlandy” – diýip, Pamfilowa ses berişligiň jemi boýunça teswirnama gol çekilenden soň aýtdy. 

Saýlawlara gatnaşyk 77,49% boldy. Saýlawlara 87 576 075 saýlawçy gatnaşdy. Pamfilowa Russiýanyň häzirki zaman taryhynda şeýle görkezijiniň heniz bolmandygyny belledi.
Daşary ýurtlarda 388 791 saýlawçy ses berdi.


09.04.2024 06:43
8401

Gurbanguly Berdimuhamedow Walentina Matwiýenko bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

8-nji aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň...

09.04.2024 06:12
3510

Serdar Berdimuhamedow Slowakiýanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Peter Pellegrinä Slowakiýa Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu mümkinçilikden peýdalanyp...

05.04.2024 15:26
10836

Bakuda hazarýaka döwletleriniň Baş prokuraturalarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

4-nji aprelde Bakuda hazarýaka döwletleriniň Baş prokuraturalarynyň wekilleriniň bäştaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Duşuşyk "Hazar deňziniň akwatoriýasynda ekologiýa wehimleri we hukuk bozulmalar: deňiz gurşawyny...

01.04.2024 13:11
15418

CHP Türkiýedäki ýerli häkimiýet edaralarynyň saýlawlarynda Ärdoganyň partiýasyndan öňe geçdi

Türkiýede geçirilen ýerli häkimiýet edaralarynyň saýlawlarynda oppozision Respublikan halk partiýasy (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) dolandyryjy Adalat we galkynyş partiýasyndan (Adalet ve Kalkynma Partisi, AKP)...