Wladimir Putin RF-iň hökümetiniň täze düzümini tassyklady

  • 15.05.2024 23:15
  • 18112
Wladimir Putin RF-iň hökümetiniň täze düzümini tassyklady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin hökümet agzalaryny we gulluk müdirlerini bellemek baradaky permanlara gol çekdi. Bu barada Kremliň saýtynda habar berilýär.

Hususan-da, Russiýanyň lideri güýç blogunyň ministrlerini we DIM-iň başlygyny tassyklady. Goranmak ministri Andreý Belousow boldy. Edaranyň öňki başlygy Sergeý Şoýgu RF-iň Howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellendi. Içeri işler ministrliginiň we Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň ýolbaşçylarynyň wezipelerini, degişlilikde, Wladimir Kolokolsew we Aleksandr Kurenkow saklady.
Sergeý Lawrow DIM-iň başlygy wezipesine gaýtadan bellendi, Konstantin Çuýçenko bolsa Adalat ministrliginiň ýolbaşçysy bolup galdy.
Ilkinji gezek ministr orunlaryny Anton Alihanow (senagat we söwda ministri), Mihail Degtýarew (sport ministri), Oksana Lut (oba hojalygy ministri), Roman Starowoýt (ulag ministri) we Sergeý Siwilew (energetika ministri) eýeledi.
Täze wise-premýerler öňki oba hojalygy ministri Dmitriý Patruşew, şeýle-de öňki ulag ministri Witaliý Sawelýew boldy.
Mundan başga-da, Wladimir Putin Prezident administrasiýasynyň ýolbaşçylygyna bellemek barada permanlara gol çekdi. Howpsuzlyk geňeşiniň öňki sekretary Nikolaý Patruşew we Tula welaýatynyň öňki gubernatory Alekseý Dýumin ilkinji gezek döwlet Baştutanynyň kömekçileri boldular.
RF-iň Prezidentiniň metbugat sekretary Dmitriý Peskow öz wezipesinde işini dowam etdirer. 


düýn 19:40
13040

Russiýada 40 müňden gowrak türkmen talyby bilim alýar - Mişustin

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen RF-niň Premýer-ministri Mihail Mişustiniň arasynda geçirilen duşuşykda iki ýurduň arasynda ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk, şol sanda Türkmenistanda rus diline...

21.05.2024 11:50
13753

Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

20-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň arasynda telefon...

20.05.2024 13:36
14223

Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň Baştutanyna myhmansöýerligi üçin minnetdarlyk bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa hat iberdi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hatynda R.Minnihanowa dostlukly...

19.05.2024 23:59
7696

Türkmenistan Astrahanyň portunyň aýratyn ykdysady zolagynda logistika merkezini döredip biler

“Demirgazyk – Günorta” halkara ulag geçelgesini ösdürmegiň çäklerinde Astrahan sebitiniň portunyň aýratyn ykdysady zolagynda logistika toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada sebitiň gubernatory Igor Babuşkiniň...