3577

ÝUNISEF Türkmenistana täze wekil belledi

4-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Mohammad Faýazi bilen duşuşygy geçirildi. Ol Türkmenistanyň daşary işler ministrine öz...

3623

ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekili öz işini tamamlady

20-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurdumyzda öz işini tamamlaýan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili Kristina Weýgand bilen duşuşygy...

8097

ÝUNISEF Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine Ýiti ýokanç kesellere garşy göreş meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegini goldamak maksady bilen lukmançylyk...

  • «
  • »