ÝUNISEF Türkmenistana COVID-19-y anyklamak üçin 250 müň sany ekspress test gowşurdy

  • 05.11.2022 07:53
  • 16384
ÝUNISEF Türkmenistana COVID-19-y anyklamak üçin 250 müň sany ekspress test gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-anyklamak üçin 250 müň sany ekspress testini gowşurdy. Olaryň umumy bahasy 600 müň dollardan geçýär. Bu barada ORIENT guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň resmi Instagram sahypasyna salgylanyp habar berilýär.

Beýleki anyklaýyş serişdeleri bilen birlikde, ekspress testler ýurdumyza ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirmäge gönükdirilendir.


02.02.2023 09:35
14625

Alymlar: süýt goşulanda kofe has peýdaly bolýar

Ýewropaly molekulýar biologlar süýt beloklarynyň kofe kislotasynyň we kofe dänesinde bar bolan beýleki antioksidantlaryň täsirini ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Bu çişmäniň has işjeň öňüni almaga we immun öýjükleriniň...

31.01.2023 16:28
10977

BSGG pandemiýa zerarly 3 ýyl bäri hereket edýän adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň möhletini uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronawirus ýokanjynyň pandemiýasy sebäpli ählumumy saglygy goraýyşda adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň möhletini uzaltdy. Bu barada guramanyň adatdan daşary ýagdaý boýunça komitetiniň...

20.01.2023 15:18
12911

HBS: 1-nji aprelden Ýaponiýada COVID-19 möwsümleýin dümew kategoriýasyna geçiriler

Ýapon hökümeti COVID-19-yň ýuridiki derejesini 1-nji aprelden üýtgetmek we möwsümleýin dümew kategoriýasyna geçirmek isleýär. Şeýle karar 20-nji ýanwarda premýer-ministr Fumio Kişidanyň we ministrler kabinetiniň...

02.01.2023 23:35
28027

Ýanwar aýynyň başynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar

Geomagnit durnuksyzlygy eýýäm ýanwar aýynyň ilkinji günlerinden başlap işjeň häsiýete eýe bolar. Bu barada Gismeteo portaly habar berýär diýip, Report ýazýar. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna...