Habarlar

Daşoguzly ekerançylar hem pagta ýygymyna girişdiler

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 16.09.2021 07:56

Daşoguzly ekerançylar hem pagta ýygymyna girişdiler

Türkmenistanda şu ýyl 690 müň gektara bugdaý ekiler

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 04.09.2021 08:22

Türkmenistanda şu ýyl 690 müň gektara bugdaý ekiler