28846

Puşman etmedik duşman

Geçen ýekşenbe güni Internetde ýaýradylan şum habar her bir türkmenistanlynyň kalbyny lerzana getirdi. Dünýäniň islendik milletinde hem kimdir biriniň aradan çykandygy hakynda habary ýaýratmak gelşiksiz hasaplanylýar...

33003

Aşgabatda ýaşaýyş jaýynda gaz partlamasy boldy

16-njy iýulda takmynan ir sagat 7:20 töweregi Aşgabadyň 10-njy kiçi etrapçasynda gaz partlamasy boldy. Bu barada Turkmenportal agentligi habar berýär. A.Niýazow köçesiniň, 1-nji geçelgesiniň 12-nji öýüniň, 2-nji...