8441

14-15-nji fewralda Stambulda Gaz sammiti geçer

2023-nji ýylyň 14-15-nji fewralynda Stambulda Ýakyn Gündogaryň, Ortaýer deňziniň we Merkezi Aziýanyň “mawy ýangyç” öndürýän ýurtlarynyň we Ýewropanyň sarp edijileriniň gatnaşmagynda Gaz sammiti (Istanbul Gaz Summit)...

22771

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

64270

Türkiýä wiza almak üçin sanawa täze resminama goşuldy

Gateway International kompaniýasynyň wiza merkeziniň resmi saýtynda habar bermegine görä, 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwaryndan Türkiýä gitmäge wiza almak isleýän Türkmenistanyň raýatlary ozal zerur bolan resminamalaryň...

15474

Türkiýe Gara deňizde täze gaz ýatagyny ýüze çykardy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan duşenbe güni Gara deňizde Türkiýäniň tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň 710 mlrd kub metre deňdigini habar berdi diýip, Interfaks agentligi Anadolu agentligine salgylanyp habar...

45861

Ärdogan: Ronaldu karýerasyny Saud Arabystanynda dowam eder

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldunyň karýerasyny Saud Arabystanynda dowam etdirjekdigini aýtdy. «Mendäki bar bolan magumata görä, Ronaldu Saud Arabystanynyň çempionatynda...