14768

Türkiýede kowide garşy soňky çäklendirmeler aýryldy

Türkiýede hassahanalardan daşary örtük dakynmak indi hökmany däl. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja habar berdi diýip, TASS belleýär.  “Bassyr üçünji gün kesel hadysalarynyň gündelik sany...

17972

Türkiýede ýurduň 58-nji howa menzili açylýar

14-nji maýda, şenbe güni Türkiýäniň demirgazyk-gündogarynda ýurduň 58-nji howa menziliniň açylyşy bolar diýip, Anadolu habar berýär. Rize-Artwin diýlip atlandyrylan howa menziliniň açylyş dabarasyna Prezident Rejep...

6989

Türkiýe goňşy döwletlere eksporty artdyrýar

Türkiýäniň şu ýylyň birinji çärýeginde goňşy Eýrana, Gresiýa, Yraga, Gruziýa, Siriýa we Bolgariýa eksporty 5,6 mlrd dollara ýetdi, bu bolsa 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30,4 göterim köpdür...

6244

Berdimuhamedow Ärdogany doglan güni bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberip, türk kärdeşine özüniň iň oňat arzuwlaryny beýan etdi.   Türkmen Lideri gutlag...

12252

Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy brifing geçirdi

15-nji fewralda Ankarada Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli köpçülikleýin habar beriş serişdelerine we ýerli...

6415

Türkiýäniň ilaty 84,6 milliondan geçdi

Türkiýäniň ilaty 2021-nji ýylyň jemleri boýunça 84 680 273 adama ýetdi. Bu barada Türkiýäniň statistika instituty anna güni habar berdi. 2020-nji ýylda Türkiýäniň ilat sany 83 614 362 adama barabar boldy. Bir ýylda...

10923

2021-nji ýylda Türkiýä 30 mln adam bardy

2021-nji ýylda Türkiýä syýahatçylyk akymy 30 mln adamdan geçdi. Day.Az-yň Anadolu agentligine salgylanyp habar bermegine görä, bu barada ýurduň Medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoý sosial ulgamlarda...

5997

Türkiýede polat öndürijiler 2021-nji ýylda rekord goýdular

2021-nji ýylda Türkiýede polat önümçiliginiň möçberi 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 12,7 göterim – 40 mln tonna çenli ýokarlandy. Türkiýäniň Polat öndürijileriniň assosiasiýasynyň (TÇÜD) habaryna görä, bu respublikanyň...