14951

Kodi Gakpo «Liwerpulyň» oýunçysy boldy

Niderlandly hüjümçi Kodi Gakpo «Liwerpulyň» hüjümçisi boldy. Mersisaýdlylar muny öz resmi saýtynda yglan etdiler. Resmi geçiş ýanwar aýynyň başynda, gyşky transfer penjiresiniň açylmagy bilen amala aşyrylar. Futbolçy...

10287

27 dýumlyk ekranly täze Ford Explorer 2023 tanyşdyryldy

Hytaýda biçak meşhurlyk gazanan täze Ford Explorer 2023 wnedorožnigi ýaňy-ýakynda resmi ýagdaýda tanyşdyrylypdy.  Täze awtoulagyň 10 000 müňden gowragy sargyt edildi. Bu baha kategoriýasynda 47 müň dollardan agdyk...

29078

Habib bedeniňi sagdyn saklamak boýunça maslahatlaryny berdi

UFC-niň ýeňil agramdaky (70 kg çenli) öňki çempiony we «Şöhrat zalynyň» agzasy Habib Nurmagomedow öz sosial torlarynda bedeniňi fiziki taýdan işjeň saklamak üçin zerur maşklaryň sanawyny paýlaşyp, täze post goýdy...

  • «
  • »