Habib bedeniňi sagdyn saklamak boýunça maslahatlaryny berdi

  • 29.07.2022 16:19
  • 28985
Habib bedeniňi sagdyn saklamak boýunça maslahatlaryny berdi

UFC-niň ýeňil agramdaky (70 kg çenli) öňki çempiony we «Şöhrat zalynyň» agzasy Habib Nurmagomedow öz sosial torlarynda bedeniňi fiziki taýdan işjeň saklamak üçin zerur maşklaryň sanawyny paýlaşyp, täze post goýdy. 

"Her gün. Zalda 60 minutlyk kardio. 20 minut - ýöremek. 20 minut - ylgamak. 20 minut - welosiped. Beden şulara mätäç. Ýaltanmaň" - diýip, Habib ýazýar.

Habib Nurmagomedowyň 2020-nji ýylyň oktýabrynda UFC 254 turniriniň ikinji tapgyrynda "üçburçluk" diýlip atlandyrylýan demirdiriji emeli ulanyp, amerikaly Jastin Getjiden üstün çykandygyny ýatladýarys. Tutluşykdan soň pälwan karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi. Onuň hasabynda 29 sany garyşyk başa-baş söweşde gazanylan 29 ýeňiş , şol  sanda UFC-niň 13 ýaryşynda gazanylan 13 ýeňiş bar.


20.11.2022 12:26
22772

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29748

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18964

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26331

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...