16182

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

33341

Gurban Berdiýew Russiýanyň futbol klubunda täze wezipe aldy

Gurban Berdiýew Mahaçkalanyň “Dinamosynyň” prezidenti Gaji Gajiýewiň geňeşçisi boldy. Bu barada Russiýanyň futbol klubunyň saýtynda habar berilýär. “Gurban Bekiýewiç üçin ätiýaçdaky düzümi taýýarlamak, täze zehinleri...

14805

Gurban Berdiýew «Dinamo» bilen ilkinji ýeňşini gazandy

Mahaçkalanyň «Dinamo» kluby öz meýdançasynda Russiýanyň derejesi boýunça ikinji ýerde durýan futbol diwizionynyň — Birinji ligasynyň üçünji tapgyrynyň çäklerinde Krasnodaryň «Kuban» klubuny 2:0 hasabynda ýeňdi...

16272

Gurban Berdiýew «Soçi» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy

Şu gün, 25-nji dekabrda «Soçi» futbol kluby Gurban Berdiýewiň toparyň baş tälimçisi wezipesine bellenendigini yglan etdi. "70 ýaşly hünärmen täze ýyldan öz borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer" - diýip, futbol klubunyň...

17669

Gurban Berdiýew «Traktor» klubundan gitmäge taýýarlanýar

Eýranyň «Traktor» futbol klubunyň baş tälimçisi Gurban Berdiýew klubuň ýolbaşçylygyndan özüni wezipesinden boşatmagyny sorady. Sebäp — rus futbolyna dolanyp barmak zerurlygy. Bu barada penşenbe güni «Traktor» klubunyň...

  • «
  • »