«Traktor» Berdiýewiň ýolbaşçylygynda ilkinji oýnuny 22-nji awgustda geçirer

  • 04.08.2022 08:33
  • 15793
«Traktor» Berdiýewiň ýolbaşçylygynda ilkinji oýnuny 22-nji awgustda geçirer

22-nji awgustda Eýranyň futbol boýunça çempionatynda, başgaça aýdylanda, Pars aýlagynyň Pro-ligasynda belli türkmen tälimçisi Gurban Bediýewiň ýolbaşçylygyndaky töwrizli "Traktor" kluby öz ilkinji resmi oýnuny oýnar.

Ýatlatsak, geçen möwsümde  Eýranyň «Traktory» çempionaty baryp-ha 13-nji orunda tamamlandy, 22-nji awgustda töwrizlileri kabul etjek sirjanly "Gol Gaharom" bolsa ýurduň çempionatynda 4-nji orny eýeledi.
5 günden soň, 28-nji awgustda "Traktor" "Zob Ahan", 4-nji sentýabrda "Fulad" kluby bilen oýnar, 9-njy sentýabrda topar "Malawan" bilen duşuşar, 14-nji sentýabrda bolsa töwrizli klub "Alýuminium Arakyň" garşysyna çykyş eder.


düýn 15:38
23450

Dünýä çempionaty arakesmä gidýär. Çärýek finalçylaryň ählisi belli boldy

Katarda geçýän 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyry Portugaliýa — Şweýsariýa (6:1) oýny bilen tamamlandy. Netijede çärýek finalda oýnajak jübütler düzüldi, olaryň rejesi aşakdaky...

düýn 14:15
12306

DÇ - 2022: Marokko. Arap dünýäsiniň taryhynda ilkinji gezek

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty garaşylmadyk netijeleri bilen haýran galdyrmagyny dowam edýär. Marokkanyň ýygyndy toparynyň Ispaniýanyň milli ýygyndysyndan üstün çykyp, çärýek final oýunlaryna...

düýn 08:54
11505

Portugaliýa dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan üstün çykdy

Portugaliýanyň futbolçylary Katarda dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan uly hasap bilen üstün çykdylar. Lusailde geçirilen duşuşyk 6:1 hasabynda tamamlandy. Portugaliýanyň düzüminde Gonsalu Ramuş üç...

06.12.2022 23:53
12531

Marokko Ispaniýany dünýä çempionatyndan öýüne gaýtardy

Marokkonyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katardaky dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Ispaniýadan üstün çykdylar. Er-Raýanda geçen duşuşygyň esasy hem goşmaça wagty 0:0 bilen tamamlandy. 11 metrlik urgularda Marokko...