«Kaýrat» Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygynda ilkinji baýragyny gazandy

  • 29.11.2021 09:27
  • 13322
«Kaýrat» Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygynda ilkinji baýragyny gazandy

«Kaýrat» kluby Gazagystanyň Kubogynyň final duşuşygynda «Şahtýordan» üstün çykyp, Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygynda ilkinji baýragyny gazandy. Duşuşygyň esasy wagty deňme-deňlikde tamamlandy, ýeňiji 11 metrlik jerime urgularynda belli boldy — 3:3 (4:3 pen.).

«Kaýrat» ýurduň esasylygy boýunça ikinji ýerde durýan baýragyny gazandy. 2019-njy ýylda Kubogy «Kaýsar» aldy, 2020-nji ýylda bolsa ýaryş geçirilmedi.

6-njy minutda «Kaýrat» braziliýaly hüjümçisi Wagner Lawyň tagallalary bilen öňe saýlandy. arakesmä çykmazdan öň Law  dubl etdi. Bu duşuşyk braziliýaly futbolçy üçin türkmen hünärmeniniň ýolbaşçylygyndaky hoşlaşyk duşuşygy boldy.

Duşuşygyň ikinji ýarymynda «Şahtýor» iki gol salyp, oýny goşmaça wagta geçirmegi başardy. Goşmaça wagtda hatda öňe saýlanmagyň hem hötdesinden geldi. «Şahtýoryň» düzüminde Gabyşew (48-nji min.), Toşew (75) we Tagtybaýew (97) tapawutlandy.

Goşmaça wagtyň tamamlanmagyna on minut galanda «Kaýrat» Şuşenaçewiň tagallalary bilen hasaby deňledi we oýny 11 metrlik jerime urgular tapgyryna geçirdi. Netijede Berdiýewiň şägirtleri urgulary garşydaşyndan has dürs ýerine ýetirdiler.

Belläp geçsek, «Kaýrat» üçin bu baýrak Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygyndaky ilkinji baýrakdyr. Almataly klub ýurduň Kubogyny almakda rekord eýesidir — bu eýýäm onunjy ýeňiş. «Şahtýor» Kubogy bary-ýogy bir gezek gazanyp gördi.


şu gün 13:30
8102

«Mançester Ýunaýted» Ronaldunyň ornuny tutjak iki oýunçy tapdy

Angliýanyň Premýer-ligasynyň (APL) “Mançester Ýunaýted” klubunyň baş tälimçisi Erik ten Hag portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldunyň ornuna “Milandan” Rafael Leaony we “PSW-de” çykyş edýän Kodi Gakpony göz öňünde...

şu gün 09:17
9179

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun güni tamamlandy. 28-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar El-Wakra, «Al-Janub» stadiony Kamerun– Serbiýa – 3:3...

şu gün 09:05
5762

DÇ-2022: Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykyp, pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykdy. Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollaryň ikisini hem Brunu...

şu gün 08:57
3434

Braziliýa Şweýsariýany ýeňip, dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň ikinji tapgyrynda Şweýsariýadan 1:0 hasabynda üstün çykdylar. Dohada geçirilen duşuşykda braziliýalylara ýeňşi 83-nji minutda...