Gurban Berdiýew «Kaýratyň» baş tälimçisi wezipesinden aýryldy

  • 06.06.2022 21:53
  • 27698
Gurban Berdiýew «Kaýratyň» baş tälimçisi wezipesinden aýryldy

Gazagystanyň «Kaýrat» kluby we türkmen tälimçisi Gurban Berdiýew taraplaryň ikitaraplaýyn ylalaşygy esasynda şertnamany ýatyrdylar. Bu barada gazak klubunyň resmi saýtynda habar berilýär.

«Kaýrat» futbol kluby Gurban Bekiýewiçe we onuň kömekçilerine eden işleri üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýär, şeýle hem soňrakky karýerasynda üstünlik arzuw edýär» - diýlip «Kaýratyň» beýanatynda aýdylýar.

69 ýaşly G.Berdiýew gazak klubuna 2021-nji ýylyň tomsunda tälimçi bellenildi. Onuň tälimçiliginde «Kaýrat» 32 oýunda 14 gezek ýeňiş gazandy, 8 gezek deňme-deň oýnap, 10 gezek ýeňildi.
Ondan öň, Berdiýew «Rostow» we «Rubin» klublaryna tälimçilik etdi.


düýn 16:52
7981

Marca: Ronaldu “Al-Nasra” geçmäge ýakynlaşdy

Portugaliýaly oýunçy Kriştianu Ronaldu ýakyn wagtda Saud Arabystanynyň “Al-Nasr” futbol kluby bilen şertnama baglaşyp biler. Bu barada “Marca” habar berýär diýip, sport-interfax.ru belleýär. Şertnama iki ýarym...

düýn 16:12
7320

Taryhda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýnuna zenan eminlik eder

Fransiýaly Stefani Frappar futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji tapgyrynyň Germaniýa bilen Kosta-Rikanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýnuna bellendi we dünýä birinjiliginde esasy...

düýn 08:29
10150

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun güni tamamlandy. 30-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi. D topar Doha, «Edýukeýşn Siti» stadiony Tunis – Fransiýa – 1:0 (0:0)...

düýn 08:16
5804

Argentina Polşadan üstün çykdy we ikisi bile pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda dünýä çempionaty - 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji duşuşygynda Argentina Polşadan üstün çykdy. Dohada geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollary Aleksis MakAlister (46-njy minut) we Ýulian...