8739

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...

9530

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy takmynan ABŞ-nyň 14 million 754 müň dollaryna barabar bolan 28 sany geleşik hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden...

3515

Türkmen biržasy: bir hepdede 18 million dollarlyk 20 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 18 million dollaryna golaý boldy. Daşary ýurt puluna Owganystanyň we Özbegistanyň...

4113

Türkmen biržasy: bahasy 30 million dollara golaý 36 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 29 million 727 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň...

2904

Türkmen biržasy: bahasy 24,5 million dollarlyk 25 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 24 million 442 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň...

8186

Türkmen biržasy: bahasy 135 million dollara golaý 18 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Olaryň bahasy ABŞ-nyň 134 million 755 müň dollaryndan gowrak boldy. Daşary ýurt puluna Türkiýe Respublikasynyň...

10345

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda ABŞ-nyň 37 million 392 müň dollaryna barabar bolan jemi 53 sany geleşik hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň...