5502

Kompýutere goşga görä surat döretmek öwredildi

Goşgyny şekile geçirip bilýän täze emeli intellekt döredildi. Bu barada computerage.ru. Çeşmäniň ýazmagyna görä, kompýuteriň muny nädip başarýandygyny görkezýän wideo suratkeş hem animator Glenn Marşal tarapyndan...

5607

Apple aýna nauşniklerini döretmegi meýilleşdirýär

Apple amerikan kompaniýasy aýnadan ýasalan täze AirPods nauşniklerini döretmegi meýilleşdirýär. Bu barada edara bazasyndaky patent resminamalaryndan belli boldy diýip, mymsk.online habar berýär. Dewaýsy döretmekde...

4790

Facebook 2022-nji ýylda hususy akylly sagadyny çykarar

Facebook 2022-nji ýyla çenli hususy akylly sagadyny hödürlemekçi bolýar. Bu gurluş barada maglumatlar The Information hasabatynda peýda boldy diýip, dni24.com habar berýär. Gurluş Android operasion ulgamynyň esasynda...

8577

“Apple” VR oýunlary üçin "akylly" ellikleri öndürdi

“Apple”-iň eýýäm indiki ýyl ilkinji VR-şlemi çykarmagyna garaşylýar. Häzir bolsa Internet giňişliginde kompaniýanyň täze önüme kömekçi enjam hökmünde “akylly” ellikler üçin patenti peýda boldy. Bu barada pcnews...

11234

Dünýäde ilkinji ýedi ekranly noutbuk döredildi

“Expanscape” kompaniýasy birbada ýedi ekran bilen enjamlaşdyrylan futuristik noutbuk döretdi. Noutbuk “Aurora 7” diýlip atlandyrylýar diýip, smotrim.ru habar berdi. Agramy 12 kilograma deň bolan bu noutbugy dyzyňda...

14545

Xiaomi üýtgeşik ekranly smartfony hödürledi

Xiaomi kompaniýasynyň baş müdiri Leý Szýun Weibo sosial ulgamyndaky sahypasynda rewolýusion smartfony görkezýän birinji wideony ýerleşdirdi. Bu barada mymsk.online habar berýär. Smartfonda ähli tarapdan 88° burç...

19320

2021-nji ýylyň başynda iň kuwwatly smartfon belli edildi

2021-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça iň kuwwatly smartfonlaryň sanawy düzüldi. Bu barada AnTuTu bençmarkyna salgylanyp, 360tv.ru habar berdi. Birinji orny iQOO 7 smartfony eýeledi. Dekabr aýynyň lideri bolan Xiaomi...

12848

iPhone 13 Pro 1 TB fleş ýada eýe bolar

Apple kompaniýasy ýakynda örän üstünlikli bolan iPhone 12 tapgyrynyň smartfonlaryny hödürledi. Kompaniýa 90 milliondan gowrak iPhone bilen üpjün edip, ähli rekordy täzelemegi we 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde...

13444

Huawei Mate 40 Pro + 2020-nji ýylyň iň gowy smartfony boldy

“Master Lu” bençmarky 2020-nji ýylyň iň gowy smartfonlarynyň sanawyny çap etdi. Smartfonlara üç tarapdan baha berildi: bahasy, görkeziş öndürijiligi, şeýle hem displeýiň we kameranyň hili. Bu barada delovoe.tv...

9562

Dünýäde fiziki klawiaturaly ilkinji 5G-smartfony çykaryldy

Planet Computers Astro Slide 5G-ni resmi taýdan hödürledi. Bu dünýäde fiziki QWERTY klawiaturaly ilkinji 5G-smartfondyr. Bu barada ferra.ru habar berýär. Astro Slide 5G bäşinji nesil toruny göterýän MediaTek Dimensity...

20198

Samsung Galaxy S21 tapgyrynyň täze smartfonlaryny hödürledi

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy iň täze flagman smartfonlary — Galaxy S21 we Galaxy S21+, şeýle-de Galaxy S21 Ultra-ny hödürledi. Tanyşdyrylyş kompaniýanyň saýtynda ýaýlyma berildi. Samsung Electronics...

15915

Samsung 200 megapikselli smartfon kamerasyny çykarar

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy 200 megapiksel durulykly smartfonlar üçin şekil datçiklerini hödürlemäge taýýarlanýar. Bu barada şenbe güni riafan.ru habar berdi. Rekord ölçegli datçikleriň döredilendigini...

10181

Oppo flagmany AnTuTu rekordyny täzeledi

Oppo öndürijisi ýakyn wagtda täze Find X3 smartfon hataryny hödürlemeli. Bu hatardan bir model AnTuTu bençmarkynda eýýäm synagdan geçip, netijeleri bilen haýran galdyrdy. Gürrüňiň haýsy model barada gidýändigi...

18672

2020-nji ýylyň iň berk smartfony belli edildi

Belli wideobloger-smartfonlary synagdan geçiriji Zak Nelson netijeleri jemläp, 2020-nji ýylyň iň berk modellerini belli etmek kararyna geldi. Bu barada ferra.ru habar berýär. Adatça, Nelson satuwa çykýan mobil...

11993

Iň gowy “Android” smartfonlarynyň reýtingi düzüldi

Gizmochina portaly 2020-nji ýylyň jemleri boýunça iň oňat “Android” smartfonlarynyň reýtingini hödürledi. Reýting düzülende mobil telefonlaryna dürli taraplardan seredildi diýip, news.ru habar berýär. Reýtingi...

19646

Ýewropada ilkinji emeli ýüregiň satuwyna rugsat berildi

Ýewropada döretmek üçin 27 ýyl sarp edilen ilkinji emeli ýüregiň satuwyna rugsat berildi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär. Aýdylmagyna görä, emeli ýüregi döretmegi 1993-nji ýylda oýlap tapyjy we hirurg...

7272

Ýaponiýa kosmosa agaç hemrasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Ýaponiýanyň Kioto uniwersiteti we Sumitomo Forestry kompaniýasy dünýädäki ilkinji agaç hemrasyny 2023-nji ýylda uçurmagy meýilleşdirýändigini mälim etdiler. Şeýle-de, gurluşyk we desgalar üçin agaç materiallaryny...

21376

2020-nji ýylyň iň oňat gadjetleriniň reýtingi düzüldi

"The Verge" neşiri tamamlanyp barýan 2020-nji ýylyň iň gowy smartfonlarynyň, kompýuterleriniň we beýleki enjamlarynyň sanawyny düzdi. Bu barada neşiriň web sahypasyna salgylanyp, cursorinfo.co.il habar berýär....