30713

«Taliban» Owganystanyň täze hökümet düzümini belli etdi

“Taliban” hereketiniň wekilleri sişenbe güni agşam Owganystanyň täze wagtlaýyn hökümetiniň düzümini belli etdiler. Onuň baştutany Mohammad Hasan, onuň orunbasarlary – Abdul Gani Baradar we Abdul Salam Hanafi boldy...

3805

Raşid Meredow pakistanly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Aşgabada saparynyň çäklerinde Pakistanyň baş diplomaty türkmen kärdeşi Raşid Meredow bilen hem duşuşdy. Bu...

5125

Owganystan boýunça tagallalar birleşdirilýär

7-nji iýulda Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Owganystan meselesi boýunça ministrleriň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy guralyp, Türkmenistanyň Daşary işler...

  • «
  • »